Bc. Filip Ivaška

Diplomová práce

Moderní JavaScriptové frameworky z pohledu vytváření single-page aplikací

Modern JavaScript Frameworks from the Perspective of Creating Single-Page Applications
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá single page aplikáciami a frameworkami, ktoré umožňujú tvorbu tohto typu aplikácií. Hlavným cieľom práce je popísať dôvody tvorby tohto typu aplikácií, postup vývoja v jednotlivých technológiách na vzorových aplikáciách, a porovnať rozdiely medzi nimi. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy a technológie potrebné pre vývoj single page aplikácií. V ďalších kapitolách …více
Abstract:
This master's thesis deals with single page applications and frameworks, which enable development of these applications. Main focus of this thesis is to describe reasons to develop this type of applications, development process in each of the frameworks by creating demo applications, and compare differences between them. The theoretical part contains description of basic terms and technologies needed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ivaška, Filip. Moderní JavaScriptové frameworky z pohledu vytváření single-page aplikací. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe