Mgr. Bc. Zuzana Mašková

Bakalářská práce

Artificiální hudba v úpravě moderní populární hudby a názory na její využití při výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ

Artificial Music in the Form of Modern Popular Music Production Design and Views on Its Application in Primary School Music Education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá moderními populárními úpravami artificiální hudby. Cílem této bakalářské práce je zjistit, nakolik se artificiální neboli vážná hudba v aranžmá moderní populární hudby využívá při výuce na základní škole. Zkoumá názory doktorandů, učitelů a žáků, zvažuje jejich pro i proti a vyhodnocuje závěry této sondy. Také se snaží odhalit, jaký může mít takový experiment dopad na žáky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with modern popular adaptations of artificial music. The objective of this thesis is to discover to what extent the artificial or classical music of popular modern adaptations is used for teaching at secondary schools. The thesis researches the opinions of postgraduate students, teachers and pupils, considers their arguments for and against this phenomenon and appraises the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta