Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hudebni vychova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Hudební výchova ve Svobodném státě Sasko a v České republice. Popis a porovnání koncepcí hudební výchovy Leo Kestenbergra a Vladimíra Helferta s dnešní koncepcí výuky v obou zemích. Srovnání současných učebních plánů pro výuku hudební výchovy obou zemí na prvním stupni základních škol.
 (Gabriela WINGENDER)

2018, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//156j9s// | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Hudební výchova v japonských hudebních školách po druhé světové válce
 (Misaki Tanaka)

2021, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qkhq3/ | Hudební umění / Hra na housle | Práce na příbuzné téma

Hudební aplikace do hudební výchovy
 (Martin SVOBODA)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9jpek9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium) | Práce na příbuzné téma

Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ
 (Vendula Macurková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usjb1/ | Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Hudební výchova jako mimoškolní aktivita pro děti mladšího školního věku
 (Lucie Obadalová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sc5o5/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Tvorba pracovních listů do předmětu hudební výchova
 (Taťána SEDLÁČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4nwnfg// | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Hudební výchova v 5. ročníku základních škol s využitím písní současných interpretů
 (Veronika Chabičovská)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf171/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální
 (Zdeňka Opřátková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k41yc/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Receptivní výchova jako problém současné hudební výchovy
 (Petra Borovičková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hj78q/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy Hudební výchova | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)