Bc. Šárka Skalická

Diplomová práce

Literární časopis jako instituce

Literary periodical as an institution
Anotace:
Magisterská diplomová práce nahlíží na brněnský literární časopis Host do domu jako na instituci, to znamená, že se pokouší odpovědět na otázky, které bezprostředně souvisí s každou institucí a jsou naprosto nezbytné k jejímu fungování. V tomto případě je práce postavena na získání informací vztahujících se k organizační, provozní a finanční stránce časopisu. Diplomová práce rozebírá periodikum ve …více
Abstract:
Master’s degree work deals with the Brno literary periodical Host do domu (Guest into the House) as an institution, it means it tries to answer the questions that are immediately related to every institution and that are absolutely necessary for the operation thereof. In this case, the work is built on acquisition of information connected with the organizational, operational and financial aspect of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře