Bc. Alexandra FORÉTOVÁ

Diplomová práce

The Concept of Use of PR in the Internal Communication of Deloitte Luxembourg

The Concept of Use of PR in the Internal Communication of Deloitte
Abstract:
The focus of the following master thesis is on the analysis of the internal PR at Deloitte Luxembourg SA. Its aim is to verify the current state of the internal communication in the firm and the level of staff satisfaction with the internal communication and how it is implemented into their work balance programme. By achieving this goal I will be able to give specific proposals on how to make the internal …více
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu interních PR společnosti Deloitte S.A. Luxembourg. Cílem práce je zjistit současný stav interní komunikace v dané firmě a míru spokojenosti zaměstnanců s tím, jak je interní komunikace implementována do běžného pracovního života. Dosažením tohoto cíle budu schopna samostatně podat návrhy na zlepšení interní komunikace ve zvolené firmě. Zvolenými pracovními metodami …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2011
Identifikátor: 18375

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FORÉTOVÁ, Alexandra. The Concept of Use of PR in the Internal Communication of Deloitte Luxembourg. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 09. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace