Ing. Aleš Havránek

Diplomová práce

Spolupráce subjektů hodnotové sítě při zvyšování hodnoty pro zákazníky

Increasing of customer value and enhancement of customer relationship based on cooperation of the value network's subjects
Anotace:
Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu hodnota pro zákazníka a jejích jednotlivých složek, včetně specifikace nejdůležitějších atributů, které umožňují hodnotu pro zákazníka zvýšit a vytvořit konkurenční výhodu podniku. Dále je věnována pozornost objasnění pojmu hodnotová síť, v jejímž rámci je třeba hodnotu pro zákazníka vytvářet na základě spolupráce všech subjektů. Praktická část se …více
Abstract:
Theoretical part of the work is focused on the definition of customer value and its dimensions, including the specification the most important aspects enabling increase customer value and create competitive andvantage. Futher, the attention is given to explain the concept of value network within which customer value must be created on the base of cooperation of all value network´s subjects. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havránek, Aleš. Spolupráce subjektů hodnotové sítě při zvyšování hodnoty pro zákazníky. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická