Mgr. Lenka Smejkalová

Bakalářská práce

Konfliktní situace klientů v Domě na půli cesty

Conflict situations in the life of clients in the Halfway House
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na konfliktní situace, které vznikají mezi klienty v Domě na půli cesty. Domy na půli cesty jako zařízení sociálních služeb s pevně stanovenými normami a řádem se zdají být náchylnější ke vzniku konfliktních situací. Mým cílem v této práci je nastínit, co považují klienti za nejčastější zdroje konfliktních situací, a jakým způsobem přistupují k řešení těchto …více
Abstract:
This thesis focuses on conflict situations that arise between clients in the Halfway House. Halfway Houses as a social service facilities with fixed standards and regulations are seems to be more prone to conflict situations. My objective in this work is to outline what clients consider as the most frequent source of conflict situations, and how they approach to dealing with these situations. I was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta