Bc. Lenka Smejkalová

Diplomová práce

Přístup sociálních pracovníků domů na půli cesty ke svým klientům

Approach of social workers at half-way houses to their clients
Anotace:
Diplomová práce představuje přístup sociálních pracovníků domů na půli cesty ke svým klientům a v rámci podpory jejich samostatnosti. Zaměřuje se na činnost služby domů na půli cesty a jejich sociálních pracovníků, na principy práce, na klienty a témata, se kterými se pracovník setkává, i na požadavky, které jsou na něj kladeny. Práce se zabývá tématem přístupu ke klientům v rámci jejich většího osamostatňování …více
Abstract:
The diploma thesis presents the approach of social workers of halfway houses to their clients and in the term of support of their independence. It focuses on the work of half-way houses and their social workers, the principles of work, the clients and themes that the worker encounters, and the requirements that are placed on him. The thesis deals with the topic of approach to clients in the context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií