Bc. Monika Chudá

Diplomová práce

Formy elektronického bankovníctva s použitím internetu a ich využívanie v SR

Forms of Electronic Banking with Use of Internet and their Use in SR
Abstract:
The diploma thesis deals with forms of electronic banking with the use of the internet and their use in the Slovak Republic. The first chapter focuses on theoretic bases of electronic banking, it explains banking business, system of payments, electronic banking and its advantages and disadvantages. The second chapter focuses on the analysis of forms of electronic banking with the use of the internet …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá formami elektronického bankovníctva s použitím internetu a ich využívanie v SR. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické východiská elektronického bankovníctva, bližšie približuje bankové obchody, platobný styk, elektronické bankovníctvo, jeho výhody a nevýhody. Druhá kapitola je zameraná na analýzu foriem elektronického bankovníctva s použitím internetu vo vybraných bankách …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance