Štefan Stráňovský

Bakalářská práce

Elektronické bankovníctvo s využitím internetu a mobilného telefónu v bankách SR

Electronic Banking with the Use of Internet and Mobile Phone in Banks of SR
Abstract:
STRÁŇOVSKÝ, Štefan: Electronic banking with the use of internet and mobile phone in banks of SR. [Bachelor thesis]. College of Banking in Prague, External University in Banská Bystrica. Department of finance and banking. Supervisor: Ing. Adriana Šlajferčíková, PhD. Year of defense of the thesis: 2014. Number of pages: 58 The thesis deals with electronic banking using the internet and a mobile phone …více
Abstract:
STRÁŇOVSKÝ, Štefan: Elektronické bankovníctvo s využitím internetu a mobilného tele-fónu v bankách SR. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 58 Bakalárska práca sa zaoberá elektronickým bankovníctvom s využitím internetu a mobilného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management