Pavlína Chupíková

Bakalářská práce

Strategický plán rozvoje města Vsetín

Strategic Development Plan of the Vsetin City
Anotace:
Cílem bakalářské práce je návrh strategického rozvojového dokumentu města Vsetína. Část teoretická popisuje obec a její fungování a popisuje také základní pojmy v oblasti rozvoje obce. Praktická část je věnována detailnímu seznámení s městem Vsetín. Jako první je popsána poloha města a poté byla prováděna socioekonomická analýza. V závěru práce je návrh na rozvoj obce.
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to propose the strategic development document of the Vsetin city. The theoretical part is describing a city generally, how does it work and the main terms about the city development. In practical part, there is the main description of the city. At first it is a location of city, then socio-economic analysis was done. In the end there is the proposal of the city development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chupíková, Pavlína. Strategický plán rozvoje města Vsetín. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe