Bc. Pavlína Kolářová

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů a vedení týmů ve vybraném podniku jako nástroj efektivního řízení

Human resource management and leadership teams in a chosen enterprise as a tool of effective management
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je „Řízení lidských zdrojů a vedení týmů ve společnosti EUROVIA Silba, a.s. jako nástroj efektivního řízení“. Základem úspěšného řízení lidských zdrojů je stanovení vhodné struktury zaměstnanců v podniku a jejich následné vedení a usměrňování. Práce je rozdělena do dvou částí a to na teoreticko-metodologickou a aplikační část. Teoreticko-metodologická část je zaměřena na …více
Abstract:
The subject of the thesis is „Human Resources Management and leadership teams at joint stock company EUROVIA Silba as a tool for effective management”. The basis of successful human resource management is to determine the appropriate structure of employees in the company and their subsequent management and regulation. The work is divided into two parts, a theoretical-methodological and a practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Adéla Pražáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích