Ing. Nataliya P'yatachenko

Diplomová práce

Motivation, Satisfaction and Performance of Employees

Motivation, Satisfaction and Performance of Employees
Anotace:
Neustálé změny, ke kterým v dnešním světě dochází, zejména inovace v oblasti nových produktů a služeb, vyžadují, aby organizace přehodnotili způsob, jakým zacházejí se svými zaměstnanci. Dosahování cílů je základním prvkem obchodní činnosti, který je založen na rozmanitosti zdrojů organizace. Je zřejmé, že lidský kapitál je hlavním zdrojem, který přímo souvisí s dosahováním cílů organizace. Pracovní …více
Abstract:
The constant changes occurring in the world today, especially innovation in new products and services call for the organization to reassess the manner in which they handle their employees. Achieving the goals is an essential element in the business operation, which based on the variety of the company's resource. Obviously, human capital is a major resource, which directly related to the achievement …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Oponent: MSc Mirela Moldoveanu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Economics and Management