Tereza Pytlová

Bakalářská práce

Změny účetních metod v rámci účetní reformy státu

Change of acconunting system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá účetnictvím samosprávných územních celků od roku 2010. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány územní samosprávné celky, a také základní principy fungování obcí. Další kapitola se zabývá účetní reformou, která kompletně mění účetnictví ve veřejné správě a popisuje zásadní změny, které sebou tato reforma přinesla …více
Abstract:
This thesis deals with bookkeeping of self-governing territorial units since year 2010. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part are characterized self-governing territorial units and the basic principles of community. The next chapter deals with the financial reform that completely changes the accounting in public administration and describes the major …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Zouhar
  • Oponent: Michal Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32642