Theses 

London Riots 2011: A Comparative Analysis of Lexical Cohesion in British Broadsheet and Tabloid Press – Bc. Sylva Chybová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Bc. Sylva Chybová

Bakalářská práce

London Riots 2011: A Comparative Analysis of Lexical Cohesion in British Broadsheet and Tabloid Press

London Riots 2011: A Comparative Analysis of Lexical Cohesion in British Broadsheet and Tabloid Press

Anotace: Bakalářská práce Nepokoje v Londýně (2011): Srovnávací analýza lexikální koheze v britském seriozním a bulvárním tisku analyzuje šest internetových novinových článků, které podávají zprávu o londýnských nepokojích v srpnu 2011. Cílem práce je srovnávací analýza události z pohledu britského seriozního a bulvárního tisku na základě lexikálni koheze podle knihy Cohesion in English autorů Halliday a Hassan.

Abstract: The bachelor thesis Riots in London (2011 : A Comparative Analysis of Lexical Cohesion in British Broadsheet and Tabloid Press analyzes six online newspaper articles reporting on riots that took place in London in August 2011. The aim of the thesis is the comparative discourse analysis of the event from the point of British serious and popular press in terms of lexical cohesion based on Halliday and Hasan´s Cohesion in English. v

Keywords: bulvární tisk, tabloid press, seriozní tisk, broadsheet press, novinářská etika, journalistic ethics, lexikální koheze, lexical cohesion, nepokoje, riots

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz