Iveta JURÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Fundraisingový plán projektu Dům kardinála Štěpána Trochty

The Fundraising Plan of the Project "The House of Cardinal Trochta"
Anotace:
V této bakalářské práci bude zkoumána problematika financování projektu a sestavení fundraisingového plánu pro projekt Dům kardinála Štěpána Trochty. Teoretická část práce bude popisovat základní pojmy fundraisingu, jeho formy, zásady a také metody. Budou objasněny klíčové postupy při financování neziskových organizací a projektů. Praktická část bude obsahovat popis projektu ?Dům kardinála Štěpána …více
Abstract:
In this thesis the issue of financing the project and the formation of the fundraising plan for the project ?The House of Cardinal Trochta? will be explored. The theoretical part will describe basic concepts of fundraising, its forms, principles and methods. The key procedures of funding non-profit organizations and projects will be clarified. Practical part will include the description of the project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Trochtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURÁŇOVÁ, Iveta. Fundraisingový plán projektu Dům kardinála Štěpána Trochty. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční řízení podniku