Bc. Jaromíra Veselá

Bakalářská práce

PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace (komparace veřejné a soukromé neziskové organizace)

PR and Fundraising plan of specific NPO
Anotace:
Předmětem bakalářské práce PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace je postihnout rozdíly mezi neziskovou organizací veřejnou a soukromou Předmětem bakalářské práce PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace je postihnout rozdíly mezi neziskovou organizací veřejnou a soukromou v oblasti PR, fundraisingu a jejich vzájemná komparace. Srovnávané organizace se věnují dětem, mládeži i …více
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis “PR and fundraising plan of a specific non-profit organisation” is to define the differences between public and private non-profit organisations in terms of PR, fundraising, and their comparison. The compared organisations focus on children, young people, and teachers of environmental subjects. The first part of the thesis describes the theoretical issues of non …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta