Bc. Marcela Kalinová

Diplomová práce

Česká královská komora, první byrokratická instituce v Čechách

Czech Royal chamber, the first bereaucratic insitution in Bohemia
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o české královské komoře, jako o první byrokratické instituci v Čechách. Jedná se o úřad zřízený roku 1527 Ferdinandem I., který měl snahu vytvořit instituci nezávislou na vlivu stavů. Jejím hlavním úkolem měla být správa a kontrola královských financí. Česká komora se stala ústředním úřadem hospodářské správy českého státu, avšak od počátku byla podřízena dvorské komoře …více
Abstract:
This thesis deals with the Bohemian Royal Chamber, as the first bureaucratic institution in Bohemia. Ferdinand I. Habsburg, who had a desire to create an institution independent of state influence, established this office in 1527. Its main task was would be administration of and control over the royal class. The Bohemian Chamber became the central state authority of the government, but from the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa