Mgr. Marcel ROMANČÍK

Bakalářská práce

Transformace právní formy neziskové organizace

Transformation of the legal form of nonprofit organization
Anotace:
Práce pojednává o procesu transformace neziskové organizace a popisuje výhody a nevýhody jednotlivých právních forem neziskových organizací. Zaměřuje se na způsoby rozhodování, financování a dosahování užitku. Cílem práce je popsat transformaci organizace, analyzovat jej a porovnat právní formy, jimiž organizace prošla a doporučit opatření pro zlepšení situace organizace právě v oblasti rozhodování …více
Abstract:
The work deals with the transformation process of the non-profit organization working in the cultural sphere. The advantages and disadvantages of concrete legal forms of non-profit organization are also shown there. The work is focused on making decisions process, finance and reaching the benefit. The goal of the work is to describe the transformation, analyze this process and to compare the legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROMANČÍK, Marcel. Transformace právní formy neziskové organizace. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management