Bc. Monika FRÉMUNDOVÁ

Diplomová práce

Stavebně technologický projekt - Parkovací dům

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu parkovacího domu, který se nachází v Českých Budějovicích. V první části práce je zpracována technická zpráva pro skutečně existující objekt. V další části jsou řešeny technologické postupy, zásady organizace výstavby, rozpočet a harmonogram stavby pro tři konstrukční varianty. V závěrečné části práce je vyhodnocení těchto …více
Abstract:
This thesis elaborates on construction and technological processes of building a parking garage situated in České Budějovice. The first section describes the technical report for a pre-existing building. Other sections present 3 options with improved technological procedures, principles of construction organization, budget and building schedule. The final section consists of an evaluation of the aforementioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Boháč

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÉMUNDOVÁ, Monika. Stavebně technologický projekt - Parkovací dům. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/