Bc. Jakub VOŘÍŠEK, DiS.

Diplomová práce

Projekt - Parkovací dům pro OS1, OS2 - Plzeň

Project - Parking house for 1st and 2nd class car - Pilsen
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektu parkovacího domu se zaměřením na hlavní parkovací část v provedení ocelové a ocelobetonové konstrukci. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace a statické posouzení vybraných částí konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je vypracována pomocí programu AutoCAD 2011 a namodelování nosné konstrukce, sestavování zátěžových stavů, posouzení …více
Abstract:
This master's thesis deals with design and elaboration of project for parking house focusing on the main part of the parking in the design of steel and composite steel and concrete structure. The thesis aims to elaborate a project documentation and reliability assessment of selected structure part according to ČSN EN standards. Drawing part is made by AutoCAD 2011 and modeling of load-bearing structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 3. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOŘÍŠEK, Jakub. Projekt - Parkovací dům pro OS1, OS2 - Plzeň. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/