Bc. Filip Kuchyňa

Bachelor's thesis

Analýza úrovně exprese vybraných genů parazita Eudiplozoon nipponicum (Monogenea)

Expression analysis of selected genes in Eudiplozoon nipponicum (Monogenea)
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem genové exprese u parazita Eudiplozoon nipponicum, který je významným patogenem kapra obecného. Tento parazit je vhodným modelovým organismem taxonu Monogenea. Problematice genové exprese u této skupiny se věnuje jen málo vědeckých prací. Předkládaná práce je zaměřena na expresi genů kódujících cystatiny a serpiny, které spadají do skupiny inhibitorů proteolytických …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the study of gene expression in the parasite Eudiplozoon nipponicum, which is a significant pathogen of common carp (Cyprinus carpio). This parasite is a suitable model organism of taxon Monogenea. Just few of scientific works were focused on the gene expression in Monogenea. In this thesis we investigate the levels of the gene expression of cystatins and serpins, which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Jana Ilgová
  • Oponent: RNDr. Kristína Civáňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta