Bc. Ivo Fukala

Bakalářská práce

Redoxní stav buňky v regulaci metabolismu

Redox status of cell in regulation of metabolism
Anotace:
Redoxní stav buňky je určen působením buněčných redukčních systémů a silných oxidantů na vnitřní prostředí buňky. Redoxní senzory jsou schopny redoxní stav vnímat a odpovídat na jeho změnu. Výsledkem může být tvorba stresových proteinů, změny v respiračním řetězci nebo aktivace pohybu buňky. Cílem této bakalářské práce je shrnout současné poznatky o bakteriálních senzorových systémech pro kyslík a …více
Abstract:
The redox status of a cell is determined by the functioning of cellular reducing systems and strong oxidizing agents on the inner environment of a cell. The redox sensors are able to sense the redox status and respond to changes in it. This can result in a production of stress proteins, changes in a respiratory chain or an activation of cell movement. The main goal of this thesis is to summarize the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.