Bc. Magdalena Češková

Bachelor's thesis

Rozpočtový proces obcí - srovnání rozpočtové praxe obcí na konkrétním příkladě

Municipality budget process - the comparison of budget process in practice (Case Study)
Anotácia:
Cílem této práce je provést analýzu rozpočtového procesu obcí a na konkrétním příkladě města Šlapanice a Vyškov provést komparaci jejich rozpočtového procesu. První a druhá část se zaměřují na teoretické poznatky z oblasti rozpočtového procesu. Ve třetí části práce je provedeno srovnání rozpočtového procesu města Šlapanice a města Vyškov.
Abstract:
The aim of this work is carry out the analysis of the budgetary process of the municipality and on the example of the towns of Šlapanice and Vyškov carry out the comparison their budgetary process. First and second part survey on theoretic piece of knowledge. In the third part of the work there is the comparison of the budgetary process of the town of Šlapanice and of the town of Vyškov.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2007
  • Vedúci: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration