Bc. Lucie Kotrlová

Diplomová práce

Komplikace spojené s myopií, závislost na hodnotě refrakce

Complications of myopia, dependance on the value of refraction.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá myopií a patologiemi, u kterých je tato refrakční vada považována za rizikový faktor vzniku. První kapitola práce je věnována myopii, její klasifikaci, prevalenci a také možnostem korekce. Další kapitoly pojednávají o patologiích cévnatky, sklivce, sítnice a vitreomakulárního rozhraní, na které je zaměřena větší pozornost. Praktická část pojednává o přítomnosti patologií …více
Abstract:
This thesis deals with myopia and pathologies, for which myopia is considered a risk factor. First chapter of the thesis is dedicated to myopia, its classification, prevalence and possibilities of correction. Following chapters focus on pathologies of choroid, vitreous humor, retina and vitreomacular interface, that we pay more attention to. The practical part deals with the presence of posterior segment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Monika Synková
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie