Bc. Kryštof Luňák

Diplomová práce

Customer Experience as a Sustainable Source of Competitive Differentiation in the Age of Internet-Perspective of the Hotel Industry

Customer Experience as a Sustainable Source of Competitive Differentiation in the Age of Internet-Perspective of the Hotel Industry
Anotace:
Diplomová práce předkládá zákaznickou zkušenost jako způsob odlišení od konkurence. Teoretická část stanovuje stabilní základ skrze detailní popis termínu zákaznická zkušenost a vyzdvyhnutí její důležitosti v době internetu/zákazníka. Představením základních metod výzkumu se dostávám k metodologii práce s informacemi týkajících se zákaznické zkušenosti. Cíle práce jsou: podat důkaz, že zákaznická zkušenost …více
Abstract:
This diploma thesis presents customers experience as a source of competitive differentiation. The theoretical part of my diploma thesis setting a stable background by detailed explanation what Customer Experience means and what is its importance in the Age of Internet/Age of Customer. By introducing the main research methods I’m getting to the methodology of working with information regarding customers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Andrej Mazán, MBA
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní