Kryštof VEČEREK

Bachelor's thesis

Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet

Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet
Abstract:
The aim of the thesis is the analysis of the influence of the Internet on the music industry and the analysis of alternative marketing strategies in the music industry. The theoretical part describes the Internet, the history and principles of the music industry, the influence of the Internet on marketing and the concept of marketing mix. It then applies this information to the marketing strategies …more
Abstract:
Záměrem bakalářské práce je analýza vlivu internetu na hudební průmysl a analýza alternativních marketingových strategií v hudebním průmyslu. Teoretická část popisuje internet jako takový, historii a principy hudebního průmyslu, vliv internetu na marketing a koncept marketingového mixu. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na marketingové možnosti a strategie v hudebním průmyslu. Toto slouží jako …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
Identifier: 19600

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Pospíšil

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEČEREK, Kryštof. Alternative Marketing Strategies in the Music Industry as a Reaction to the Influence of the Internet. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe