Jan ČERNÝ

Bakalářská práce

Velká Británie a evropská integrace

od idealismu Winstona Churchilla po čelní postavení kabinetu tonyho Blaira v integračním procesu

Great Britain and european integration
Anotace:
Resumé V naší práci se zabýváme postupem integrace Velké Británie do rozličných evropských institucí, a to v historickém kontextu. Pro náš záměr je nejpodstatnějsím prvkem této mezinárodní spolupráce vztah Spojeného království a Evropských společenství, později Evropské unie. V první části se zajímáme o některé pokusy o spojenectví v Evropě, které předcházely Schumanovu plánu. Část druhá se zaměřuje …více
Abstract:
Résumé Our thesis is handling the topic of an integration of the UK into various European institutions and contextualizing this trope within the historical framework. A key element of the international cooperation we are aiming at is the relation of the UK towards the European community and subsequently the EU. In the first part we are interested in any attempts at alliance in Europe that preceded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÝ, Jan. Velká Británie a evropská integrace. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická