Lucie Kopecká

Bakalářská práce

Od Margaret Thatcherové k Johnu Majorovi - proměna britského postoje k evropské integraci

From Margaret Thatcher to John Major – Transition of the British Attitude Towards European Integration
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá evropskou politikou Margaret Thatcherové a Johna Majora. Cílem práce je porovnat postoje těchto dvou politiků ve vztahu k Evropskému společenství, potažmo Evropské unii. První kapitola vysvětluje hlavní paradigmata evropského integračního procesu. Následně je blíže popsána britská představa směřování evropské integrace. Druhá kapitola se zabývá dějinami evropské integrace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the European policy of Margaret Thatcher and John Major. The aim of the thesis is to compare the attitute of Margaret Thatcher and John Major towards European integration. In the first chapter are explained the main paradigms of European integration and the British vision of the European integration process. The second chapter characterizes the history of European integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Veselý
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79379