Bc. Pavlína Skálová

Diplomová práce

Styly vedení lidí a iniciace týmů, negativní faktory (mobbing, bossing, aj.)

Leadership Styles and Initiative Teams, the Negative Factors (Mobbing, Bossing, etc.)
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na styly vedení lidí, rozdílné vedení lidí v týmu a s jakými druhy negativních faktorů se lze setkat na pracovišti. První část popisuje vývoj vedení lidí, s jakými typy řízení se můžeme setkat, vysvětlení pojmu vedoucí a vedení jednotlivce. Další část se soustředí na specifika vedení týmu, konflikty a potřeby ve skupině. Třetí část se věnuje negativním faktorům vyskytujících …více
Abstract:
Thesis focuses on styles of leadership, different leadership team, and what kinds of negative factors can be found in the workplace. The first part describes the development of leadership, what types of procedures you may encounter, explanation of the concept of leading executives and individuals. Another section focuses on the specifics of the management team, conflicts and needs in the group. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance