Bc. Ondřej Holeček

Diplomová práce

Návrh marketingové strategie společnosti J.P. Plast s.r.o.

Proposal of a marketing strategy for J.P. Plast, Ltd.
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zvýšit konkurenční postavení podniku J.P. Plast s.r.o. pomocí vytvoření nové marketingové strategie pro následující období. Východiskem pro ni byla analýza stávající marketingové strategie podniku. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhé části je představen podnik J.P. Plast s.r.o., provedena analýza součastného stavu, konkrétně její minulé marketingové …více
Abstract:
The aim of my thesis is to increase the competitive position of the company J.P. Plast Ltd. using a new marketing strategy for the next period. The starting point for the analysis of the present marketing strategy. The first part of this work is based on the theory. The second part introduces the company J.P. Plast Ltd.. There is carried out the analysis of the current situation which focuses on present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Karla Henčlová
  • Oponent: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management