Marek Prouza

Bakalářská práce

Elektronický podpis a certifikační autority

Digital signature and certification authorities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Infrastruktury veřejného klíče (PKI), certifikáty a certifikačními autoritami. Pro získání přehledu je zahrnuta kapitola o kryptografii včetně jejího vývoje v čase a analýzy tří důležitých šifer pro představu o vývoji a důležitosti šifer v této problematice. V následující části jsou rozebrány funkční principy certifikačních autorit, možnostech nastavení …více
Abstract:
This bachelor thesis deal with Public Key Infrastructure issue, certificates and certification authorities. At the beginning there is included chapter about cryptography for better understanding including historical evolution of ciphers and analysis of three important ciphers. In the next chapter are discussed possibilities and principles of certification authorities, certificates and x509 standard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Mészáros
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67704

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika