Bc. Adriana Salačová

Diplomová práce

Digitální komunikace a kognitivní procesy spotřebitele

Digital communication and cognitive processes of consumer
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem působení digitální komunikace na kognitivní procesy spotřebitele. Práce se bude zabývat, do jaké míry digitální média působí na způsob komunikace současných spotřebitelů, včetně vlivu na jejich emoční inteligenci či kognitivní procesy. Cílem práce je zjistit, do jaké míry digitální média působí na kognitivní procesy mladistvých. Teoretická část bude věnována podrobnému …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the effect of digital communication on consumer cognitive processes. The work will deal with the extent to which digital media influence the way of communication of contemporary consumers, including the influence on their emotional intelligence or cognitive processes. The aim of this work will be to find out to what extent digital media affect cognitive processes of people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Ing. Michaela Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace