Mgr. Jan Trnka, Ph.D.

Disertační práce

Dobrý scenárista Josef Neuberg. Procesy psaní a vývoje scénáře v české kinematografii 1919–1965

Good Screenwriter Josef Neuberg. Processes of Writing and Development of Screenplay in Czech Cinematography 1919–1965
Anotace:
Práce si vytyčila za cíl skrze analýzu dlouholeté praxe profesionálního scenáristy Josefa Neuberga porozumět etablování a standardizaci scenáristiky jako autonomního filmového oboru a proměnlivé pozici scenáristy v produkčním systému, respektive ve struktuře pole českého filmu 20.–60. let. Analýza produkčního systému řeší vztah scenáristy k jiným filmovým profesím, zatímco analýza pole se zabývá konkurenčními …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze the long-term practice of professional screenwriter Josef Neuberg, understand standardization of screenwriting practice as an autonomous professionalized branch and the changing position of the screenwriter in the production system, respectively in the structure of the field of Czech film industry from the 1920s to 1960s. Analysis of the production system solves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ivan Klimeš, prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury