Theses 

Loajalita návštěvníka turistické destinace – Bc. Anna Šuhajová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

Bc. Anna Šuhajová

Diplomová práce

Loajalita návštěvníka turistické destinace

Visitor’s loyalty to the tourist destination

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na hodnocení loajality návštěvníka turistické destinace Vysočina. K tomuto účelu je využito faktorů kvality, které mají silný vliv na loajalitu. Tyto klíčové faktory ovlivňující loajalitu návštěvníka byly identifikovány pomocí regresní analýzy. V závěru práce jsou formulována praktická doporučení pro zvýšení loajality návštěvníků destinace.

Abstract: The thesis is focused on the evaluation of visitors loyalty to the tourist destination Vysočina. For this purpose are used quality factors, which strongly influence loyalty. These key factors influencing visitors loyalty were identified via regression analysis. In conclusion of thesis are formulated practical recommendations to increase visitors loyalty to the destination.

Klíčová slova: spokojenost návštěvníka, Loajalita návštěvníka, destinace Vysočina

Keywords: Visitors loyalty, visitors satisfaction, destination Vysočina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/53170 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz