Mgr. Barbora Flamiková

Bakalářská práce

Kvantitativní anatomie xylému druhů Vitis vinifera a Clematis vitalba

Quantitative anatomy of xylem in species Vitis vinifera and Clematis vitalba
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji srovnání některých strukturních znaků xylému u rostlin Vitis vinifera a Clematis vitalba. Strukturní znaky xylému určují rychlost a efektivitu transportu vody a v ní rozpuštěných látek do celého rostlinného těla. Cílem práce bylo porovnat délku cév a jejich průměr u obou rostlinných druhů vzhledem k jejich příslušnosti k liánám a také zjistit, zda se vnitřní průměr …více
Abstract:
In this thesis I compared structure of xylem in species Vitis vinifera and Clematis vitalba. Structure of xylem determines rate and efficiency of water transport. First aim of this thesis was to compare vessel length and vessel diameter in both liana species. Second aim was to determine a variation of vessel inner diameter along vessel longitudal axis and quantify its effect on xylem transport. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie