Theses 

RAKOUSKÁ NĚMČINA V BELETRII - Typické znaky rakouské variety německého jazyka a jejich výskyt v dílech současných rakouských autorů – Ivana Skřivánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Německá filologie - Italská filologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ivana Skřivánková

Diplomová práce

RAKOUSKÁ NĚMČINA V BELETRII - Typické znaky rakouské variety německého jazyka a jejich výskyt v dílech současných rakouských autorů

Austrian German and their occurrence in contemporary Austrian imaginative literature

Abstract: Characteristics: This diploma thesis deals with the typical features of Austrian German and their occurrence in contemporary Austrian imaginative literature. The theoretical part of this thesis is focused on the description of the characteristic features of the Austrian variety of the German language from the following points of view: morphological, lexical / lexicological, phraseological and pragmatic. The practical part includes an analysis of four texts by contemporary Austrian writers: Tod des Kleinhäuslerts Ignaz Hajek by Josef Haslinger, Kleine Fürstin by Monika Helfer, Anderntags by Norbert Gstrein and Werter Nachwuchs by Christina Nöstlinger. The analysis itself is built up on the above mentioned viewpoints. The thesis also mentions the historical development of the Austrian variety of the German language as well as geographical-related aspects. Furthermore, it submits several linguistic attitudes towards the complex issue of Austrian German

Abstract: Anotace diplomové práce Příjmení a jméno autorky: Bc. Ivana Hlaváčková (roz. Skřivánková). Název fakulty a katedry: Filozofická fakulta, katedra germanistiky Název diplomové práce: Rakouská němčina v beletrii ? Österreichisches Deutsch in der Belletristik Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. Počet znaků: 121 833 Počet příloh: 3 Počet titulů použité literatury: Primární literatura: 4 tituly Sekundární literatura: 20 titulů Slovníky: 2 tituly Elektronické zdroje: 7 web. stránek Klíčová slova: Rakousko, Německo, rakouská němčina, beletrie, varieta, pluricentrismus, identita. Charakteristika: Tato diplomová práce se zabývá rakouskou němčinou, jejími typickými rysy a zkoumá výskyt charakteristických znaků rakouské němčiny v současné rakouské beletrii, V teoretické části této práce se pozornost soustřeďuje na popis typických znaků rakouské variety německého jazyka na rovině morfologické, lexikální/lexikologické, frazeologické a pragmatické. V praktické části pak následuje analýza čtyř děl současných rakouských autorů na rovině lexikální/lexikologické, morfologické a frazeologické (Tod des Kleinhäuslerts Ignaz Hajek od Josefa Haslingera, Kleine Fürstin od Moniky Helfer, Anderntags od Norberta Gstreina a Werter Nachwuchs od Christiny Nöstlinger). Pozornost je v této práci věnována i historickému vývoji rakouské variety německého jazyka, geografickému předpokladům a aspektům a různým stanoviskům, která současní jazykovědci k této problematice zaujímají

Keywords: German, Austrian, typical features, imaginative literature, variety

Klíčová slova: Rakousko, Německo, rakouská němčina, beletrie, varieta, pluricentrismus, identita

Jazyk práce: němčina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Libuše Spáčilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2010 dostupné: světu
Složka DIPLOMKA_hotovo
DP_HLAVACKOVA.doc DP_HLAVACKOVA.doc
Uvodni_strana.doc Uvodni_strana.doc
obal_diplomky.doc obal_diplomky.doc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz