Theses 

Asijské zahraniční investice v České republice – Bc. David Hebelka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. David Hebelka

Diplomová práce

Asijské zahraniční investice v České republice

Asian foreign investment in the Czech Republic

Anotace: Práce je soustředěna na komparaci asijských a ostatních zahraničních investorů s pohledem na časový vývoj a prostorové změny přílivu kapitálu (ale i jeho stav a podobně), především v rámci průmyslu na území České republiky. Součástí práce je rešerše soustředěná převážně na země V4, případně střední Evropy. Pozornost je věnována také investičním pobídkám a dalším jiným nástrojům regionálního rozvoje, který je zahraničními investory, a především lokalizací jejich investic, přímo ovlivňován. V neposlední řadě se práce zaměřuje na průmyslovou zónu Černovické terasy v Brně z komplexního územního pohledu, pohledu asijských investorů, městské strategie a plánování.

Abstract: The thesis is focused on a comparison of investment from Asian others and continents in terms of time and spatial changes. The space frame is set on the Czech Republic and industry sector, but the literature review deals with V4 – Visegrad Four or Central Europe. The research consists aspects of regional development es well. The regional development is affected by foreign investors directly, especially by investment localization process. Finally, the thesis deals with qualitative aspects of Asian investment through a case study of industry zone Černovická terasy. The case study includes different angles of view, like a private sector and non-profit sector.

Klíčová slova: Přímé zahraniční investice, investiční pobídky, ekonomická geografie, Visegrádská čtyřka, kapitál, asijský kapitál, zahraniční společnosti, Černovická terasa, Brno, Česká republika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz