Theses 

Písecké gymnázium v letech 1778-1850 – Kristýna PICHLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní historie

Kristýna PICHLÍKOVÁ

Diplomová práce

Písecké gymnázium v letech 1778-1850

Grammer school in Písek during the years 1778-1850

Anotace: Náplní této diplomové práce je vývoj píseckého gymnázia v letech 1778-1850. Práce vznikla na základě studia odborné literatury a pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Písku. První část práce se zabývá stručnými dějinami města Písku, hlavní důraz je přitom kladen na vznik gymnázia. Nejsou zde opomenuty ani ostatní střední školy, které vznikly v Písku v devatenáctém století. Hlavní část práce je zaměřena na samotné písecké gymnázium, přičemž veškeré poznatky jsou dávány do kontextu dějin vzdělanosti a samotného města. Analýza školy je především zaměřena na studenty. Zaznamenává nejen jejich počet, ale také prospěch a dobu jejich studia. Není opomenut ani jejich teritoriální a sociální původ, který je zkoumán z hlediska zaměstnání otců. Závěrečná část diplomové práce se věnuje učitelskému sboru.

Abstract: This thesis explores the development of the grammar school in Písek in years 1778-1850. It is based on a thorough study of specialized literature and archival resources in the Písek State District Archives. The first part of the thesis briefly introduces the history of the town and the circumstances of the local secondary schools establishment in the 18th and 19th centuries. The essential part focuses on the grammar school development in connexion with the culture of the town and education history. The most important data include the total number of students, their results, length of studies, territorial and social origin on the base of their fathers' employment. The final part of the thesis is devoted to the teaching staff.

Klíčová slova: Písek, školství, gymnázium, 19. století

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2009
  • Identifikátor: 6744

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PICHLÍKOVÁ, Kristýna. Písecké gymnázium v letech 1778-1850. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:57, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz