Bc. Karel Musil

Bachelor's thesis

Voyeuristický film: Neoformalistická analýza snímku Miluj mě, prosím

Voyeuristic Film: Neoformalist Analysis of the Film Wicker Park
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá americkým snímkem Miluj mě, prosím (v originále Wicker Park) režiséra Paula McGuigana, který byl uveden v roce 2004. Snímek je remakem francouzského filmu Byt (L'Appartement) z roku 1996. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: první se zabývá ekonomicko-historickým kontextem vzniku filmu a druhá pak jeho neoformalistickou analýzou. Dominantou snímku je voyeurismus …more
Abstract:
This bachelor thesis analyses the American film Wicker park from the director Paul McGuigan, released in 2004. It is the remake of French 1996 film L'Appartement. First part of the thesis describes the production history of the analysed picture, while the second centers around neoformalist analysis of the film. Wicker Park is also noteworthy for the heavy use of flashbacks.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta