Bc. Peter Škripec

Bakalářská práce

Hodnocení efektivnosti investice a možností jejího financování

Evaluation of investment efficiency and its financing possibilities
Abstract:
Subject of the bachelor thesis „Evaluation of investment efficiency and its financing possibilities“ is to evaluate investment efficiency in different types of scenarios including proposition of possibilities of its financing. Theoretical part of the thesis is focused on investment activity, construction of cash flows from the investment, factors that affect the investment decision, description of …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Hodnotenie efektívnosti investície a možností jej financovania“ je hodnotenie efektívnosti investície vo variantných scenároch vrátane navrhnutia možností jej financovania. Teoretická časť práce je zameraná na investičnú činnosť, konštrukciu peňažných tokov z investície, faktory, ktoré ovplyvňujú investičné rozhodovanie, predstavenie metód hodnotenia efektívnosti investícií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta