Bc. Veronika Horváthová

Diplomová práce

Finančné zdroje malých a stredných podnikov a možnosti riešenia vybraných problémov financovania

Financial resources of the company and possible solutions to selected problems of funding
Abstract:
The thesis deals This thesis deals the possibility of financing small medium enterprise. The first chapter defines the importance of small medium enterprise, internal, external sources of small medium enterprise. The second chapter deals with the possibility of small medium enterprise. The second chapter deals with the possibility of small medium enterprise financing from the state. The third chapter …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá možnosťami financovania malých a stredných podnikov. Prvá kapitola definuje význam malých a stredných podnikov,interné, externé zdroje malých a stredných podnikov.Druhá kapitola sa zaoberá možnosťami financovania malých a stredných podnikov zo strany štátu. Tretia kapitola hovorí o aktuálnych problémoch financovania malých a stredných podnikov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK