Mgr. Sylva Hudcová

Diplomová práce

Očima třídy: etnografie vkusu

In the eyes of class: Etnography of taste
Anotace:
Diplomová práce Očima třídy: etnografie vkusu se zabývá vzájemnými vztahy mezi školou, rodinou a širší společností, jež umožňují lepší pochopení vkusu romských žáků základní školy. Teoreticky stavím svoji analýzu na konceptualizaci vkusu Pierra Bourdieuho. Při výzkumu byly využity etnografické nástroje, zejména potom intenzivní metoda zúčastněného pozorování a nestrukturované či polostrukturované rozhovory …více
Abstract:
The thesis Through The Eyes Of Class: Ethnography Of Taste scrutinizes the mutual relations among school, family and wider society that provides a better understanding of taste of the Roma elementary school pupils. The research employed the intensive ethnographic method of participant observation fieldwork together with the unstructured and semi-structured interviews. The analisys draws on the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy