Bc. Martina Špirytová

Bakalářská práce

Financování příspěvkových organizací - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace a Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace

Financing of contributory organizations – Secondary Pedagogical School and Secondary Medical School, Krnov, contributory organization and Secondary Specialized School of Transport and Tourism, Krnov, contribution organization
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyhodnocení financování dvou vybraných středních škol v Krnově, které jsou příspěvkovými organizacemi. Teoretická část se zaměřuje na obecné fungování příspěvkových organizací včetně právního rámce a možností získání finančních prostředků. V praktické části práce je provedena analýza a srovnání financování vybraných středních škol na základě účetních výkazů a výročních zpráv …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to evaluate the financing of two selected secondary schools in Krnov, which are contribution organizations. The theoretical part focuses on the general functioning of contributory organizations, including the legal framework and the possibilities of obtaining financial resources. In the practical part of the work, an analysis and comparison of the financing of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2024
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/qptdp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2024
  • Vedoucí: Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavlína Balcárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a účetnictví