Mgr. Julie Koldová

Bakalářská práce

Figury a tropy v díle Rhetorica ad Herennium ve srovnání s rétorickými texty Cicerona a Quintiliana

Figures and tropes in work Rhetorica ad Herennium in comparison with rhetorical texts of Cicero and Quintilianus
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je analýza figur a tropů popsaných v díle Rhetorica ad Herennium a jejich srovnání s řečnickými ozdobami uvedenými v rétorických textech Cicerona a Quintiliana. Cílem této práce je poukázat na pokus autora latinizovat řeckou rétorickou terminologii a přizpůsobit ji latinskému prostředí.
Abstract:
The topic of the bachelor’s thesis is an analysis of figures and tropes which are described in the work Rhetorica ad Herennium and their comparison with speech decorations mentioned in rhetorical texts of Cicero and Quintilianus. The aim of this thesis is to point out author’s effort to latinize a greek rhetorical terminology and to adapt it into latin milieu.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Latinský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma