Mgr. Zdeňka Kosařová

Bachelor's thesis

Využití sekvenování nové generace ve studiu krátkých RNA u nádorových onemocnění

Usage of next-generation sequencing technology in studies of short RNAs in cancer
Abstract:
Předmětem této práce je shrnout principy sekvenačních metod nové generace (Roche, Illumina, SOLiD, Ion Torrent). Dále se práce věnuje problematice klasifikace krátkých nekódujících RNA, jejich biologické funkci a významu u nádorových onemocnění. Především se pak zaměřuje na mikroRNA, což jsou krátké molekuly RNA, které hrají velmi důležitou roli v řadě buněčných procesů včetně maligní transformace …more
Abstract:
The aim of the thesis is to summarize the principals of next generation sequencing technologies (Roche, Illumina, SOLiD, Ion Torrent). Further, classification of the short non-coding RNAs, their biological functions and roles in cancer biology is discussed. Particularly microRNA are focused in detail, witch play important roles in numerous cellular processes including carcinogenesis. It is estimated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta