Theses 

Stěžejní žánry v četbě pro předškolní věk – Klára HURNÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Klára HURNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Stěžejní žánry v četbě pro předškolní věk

Dominant genres in the reading for pre-school children

Anotace: Bakalářská práce se zabývá literárními žánry, s nimiž se setkávají děti předškolního věku. Teoretická část práce objasňuje základy psychického vývoje dítěte předškolního věku, charakteristiku předčtenářského období a vymezuje žánrovou skladbu tohoto období. Cílem praktické části bylo ověřit preference literárních žánrů dětí předškolního věku. Prostřednictvím realizovaného výzkumu jsme chtěli zjistit, které doporučené žánry preferují současné děti předškolního věku a které žánry jsou jim nejčastěji předkládány rodiči a učitelkami v mateřské škole.

Abstract: This bachelor thesis deals with literary genres to which pre-school children are introduces. The theoretical part of the thesis brings out the basics of a pre-school child?s psychological development, the characteristics of his pre-reading stage and the definition of the structure of the literature for this age. The aim of the practical part was to verify the preferences of the literary genres preferred by pre-school children. Through a research we wanted to discover which genres are preferred by today?s pre-school children and which genres are the most frequently offered by their parents and pre-school teachers.

Klíčová slova: předčtenářské období, dítě předškolního věku, literární žánry, psychický vývoj dítěte

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Hyplová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13746 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HURNÍKOVÁ, Klára. Stěžejní žánry v četbě pro předškolní věk. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz