Mgr. Lucie Bajnarová

Diplomová práce

Reliabilita TCI-A (TCI-A Temperament and Character Inventory - verzia pre adolescentov) v populácii mladých dospievajúcich.

Reliability of TCI-A in a Czech adolescent population
Anotace:
Tato práce si klade za cíl ověřit psychometrické charakteristiky Cloningerova osobnostního dotazníku, konkrétně jeho verze pro adolescenty (TCI-A). Ověřování probíhalo na neklinické populaci českých adolescentů ve věku 13-18let. Výzkumný soubor tvořilo celkově 211 osob, z toho 104 se účastnilo pilotní studie a 107 hlavní studie. Míra vnitřní konzistence hlavních škál byla uspokojivá, hodnota Cronbachova …více
Abstract:
This study aim is to inquire psychometric properties of Cloninger’s Temperament and Character inventory for adolescents (TCI-A). The Sample is the group of 211 adolescents from which 104 people participated in the pilot study and 107 participated in the main study. The internal consistency was satisfactory, the Cronbach’s alpha varied from 0,79 to 0,91. However the consistency of some subscales (NS4 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie