Barbora Hrbáčková

Bachelor's thesis

Veřejná zeleň a rozptýlená zeleň na katastrálním území obce Nový Šaldorf

Public greenery and scattered greenery on the cadastral area of Nový Šaldorf
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejné a rozptýlené zeleně v katastrálním území obce Nový Šaldorf. Obec leží v okrese Znojmo, který je na území Jihomoravského kraje. V úvodní části jsou definovány základní pojmy, které se v této práci objeví, základní údaje o obci a klimatické podmínky obce.Budu se zabývat hodnocením stromů a keřů a jejich zmapováním v obci. Budu hodnotit jejich zdravotní …more
Abstract:
The bachelor’s work deals with the problems of the public and sparse greenery in the village of Nový Šaldorf. The village lies in the district of Znojmo, which is located in the Southern Moravian Region. The introductory part defines the basic concepts, which appear in this work, and the basic data of the village and its climatic conditions.I will deal with the evaluation of the trees and shrubs and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jitka Fialová, MSc Ph.D.
  • Reader: Kristýna Šebková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta