Mgr. Michaela Mlejnková

Bakalářská práce

Vodní mlýn v Rajhradě jakožto technická památka a návrh na jeho zpřístupnění

Water mill in Rajhrad as a technical monument and suggestion of its disclosure
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zpřístupňováním vodních mlýnů v České republice a zaměřuje se na vodní mlýn v Rajhradě jakožto technickou památkou. Jako vzorové příklady zpřístupnění vodních mlýnů v České republice byl vybrán mlýn ve Slupi a v Dašově. Práce poukazuje na význam rajhradského mlýna v historii a na jeho současné postavení v kontextu dalších památek regionu. Snaží se najít optimální řešení otázky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the accessibility of water mills in the Czech Republic and focuses on water mill in Rajhrad as a technical monument. As examples disclosure of watermills in the Czech Republic were chosen mills in Slup and Dašov. This thesis highlights the importance of Rajhrad mill in history and its present status in the context of the other monuments of the region. It is trying to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marie Gilbertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta